دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تاج ایران ضرغامی

ت ۱ مهر ۱۲۹۶ ش تهران

فاطمه تاج ایران ضرغامی، دختر توران الدوله و ارباب فرج ضرغام، در اول مهر ماه ۱۲۹۶ ش در تهران به دنیا آمد. پدر و مادرش زمانی که تاج ایران ۹ ماهه بود از هم جدا شدند. در ۹ سالگی، تاج ایران به عقد محمد ماجدی، پسر شیخ علی اصغر ماجدی (همسر دوم توران الدوله) از ازدواج اولش با گلین آقا، درآمد. محمد ماجدی در سال ۱۳۰۹ ش برای تحصیل به فرانسه رفت و آنجا با آنت ازدواج کرد (آن دو صاحب پسری به نام ژرار شدند). وقتی این خبر به توران الدوله رسید، طلاق تاج ایران را (که آن موقع کلاس یازده بوده) گرفت. تاج ایران در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۱۴ ش با حسین فصیحی ازدواج کرد. آن دو صاحب هفت فرزند شدند: سید محسن (همایون)، سید محمد (کامران)، سید فضل الله (کامبیز)، سید علی (علی بابا)، عبدالرضا (عبدی)، هما، و فتانه.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو