دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تاج ایران ضرغامی

تاج ایران ضرغامی

دختر توران الدوله و ارباب فرج ضرغام

نمای تفصیلی

 • تاریخ فروردين ۱۳۳۹ ش
 • یادداشت ها

  نوشته روی عکس: «تهران، ۱۳۳۹»؛ نوشته پشت عکس: «عکسی است در آستانه پیری به فرزندان عزیزتر از جانم کامران عزیز و همایون عزیزتر از جانم تقدیم کردم. امیدوارم بتوانم تا آخرین دقایق حیاتم وظیف مقدس مادری را برای فرزندانم انجام دهم. فروردین ۱۳۳۹، تاج ایران فصیحی»

 • ابعاد ۱۰ × ۸ سانتیمتر
 • مجموعه ها تاج ایران ضرغامی فصیحی
 • متعلق به مجموعه تاج ایران ضرغامی فصیحی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۳ فروردين ۱۳۹۴ ش
 • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 15155A39
 •