دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تاج ایران و فرزندانش

تاج ایران و فرزندانش

تاج ایران ضرغامی در حالی که سید محمد (کامران) را در بغل دارد؛ سید محسن (همایون)

نمای تفصیلی

 • تاریخ بهمن ۱۳۱۹ ش
 • یادداشت ها

  نوشته زیر عکس: «طهران، بهمن ماه ۱۳۱۹»

 • ابعاد ۹.۵ × ۶.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها تاج ایران ضرغامی فصیحی
 • متعلق به مجموعه تاج ایران ضرغامی فصیحی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ ش
 • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 15155A45
 •