دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست: حسین فصیحی (همسر تاج ایران)، احمد (پسر توران الدوله و شیخ علی اصغر ماجدی گرکانی)، و تاج ایران ضرغامی (دختر توران الدوله و ارباب فرج ضرغام)

نمای تفصیلی

 • تاریخ تير ۱۳۱۵ ش
 • یادداشت ها

  نوشته روی عکس: «تهران، ۱۳۱۵، در ایستگاه فیروزکوه»

 • ابعاد ۸.۵ × ۶ سانتیمتر
 • مجموعه ها تاج ایران ضرغامی فصیحی
 • متعلق به مجموعه تاج ایران ضرغامی فصیحی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ ش
 • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 15155A47
 •