دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

استنساخ خاطرات تاج السلطنه

استنساخ خاطرات تاج السلطنه

رونوشتی از خاطرات تاج السلطنه که تاج ایران خانم، نوه تاج السلطنه، از روی نسخه کتابخانه دانشگاه تهران استنساخ کرده است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده تاج ایران ضرغامی
  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۷ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها تاج ایران ضرغامی فصیحی
  • متعلق به مجموعه تاج ایران ضرغامی فصیحی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ فروردين ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 15155A31
  •