دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست، ردیف پشت (ایستاده): ملکه زمان (همسر امیرعباس دیباج)، تاج ایران ضرغامی (دختر توران الدوله و ارباب فرج ضرغام)، آنت (همسر محمد ماجدی)، و خسرو (پسر توران الدوله و علی اصغر ماجدی گرکانی)؛ ردیف بعدی، از راست، نشسته: فخر ایران، دختری که بغل اوست: کوکو (کیاندخت، دختر فخر ایران و سالار فضل الله پهلوی نژاد)، گیتی (دختر فخر ایران و احمد خطیر)، احمد (پسر توران الدوله و علی اصغر ماجدی گرکانی)، ردیف جلو، از راست: دختری که کنار فخر ایران نشسته: امیر بانو (دختر فخر ایران و احمد خطیر)، دختری که در انتهای چپ نشسته: پری (دختر ملکه زمان و امیرعباس دیباج) و بقیه (از جمله فردی که در کنار در، در سمت راست عکس، ایستاده) شناخته نشدند.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۱۴ ش
 • یادداشت ها

  نوشته زیر عکس: «طهران، [ناخوانا]، ۱۳۱۴، منزل [؟] ماجدی»؛ این عکس دو تکه شده بود.

 • ابعاد ۹ × ۶ سانتیمتر
 • مجموعه ها تاج ایران ضرغامی فصیحی
 • متعلق به مجموعه تاج ایران ضرغامی فصیحی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ ش
 • آخرین ویرایش ۹ بهمن ۱۳۹۵ ش
 • شماره سند 15155A51
 •