دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

از راست: ماه منظر (دختر زرین تاج و ارباب فرج ضرغام)، هما، عبدالرضا، فتانه، تاج ایران ضرغامی (دختر توران الدوله و ارباب فرج ضرغام)، ابوالفضل (کامبیز)، عفت (دختر برادر عزیز خانم، همسر حاج رضا فصیحی که عموی حسین فصیحی بود)؛ دراز کشیده در جلو: حسین فصیحی (همسر تاج ایران). هما، عبدالرضا، فتانه، و ابوالفضل (کامبیز) فرزندان تاج ایران ضرغامی و حسین فصیحی هستند. بشیرالملوک همسر سوم حسن خان شجاع السلطنه، پدر توران الدوله، بود.

نمای تفصیلی

 • تاریخ دى ۱۳۴۱ ش
 • یادداشت ها

  نوشته روی عکس: «جاجرود، دیماه ۱۳۴۱، عکاسی عمه محترم»؛ به گفته تاج ایران ضرغامی، عزیز خانم پس از فوت همسر برادرش (آقای شریعت) در هنگام تولد دخترش، محترم، او را بزرگ کرد. عصمت خانم، خواهر عزیز خانم، دختر دیگر، عفت، را بزرگ کرد.

 • ابعاد ۸.۵ × ۸ سانتیمتر
 • مجموعه ها تاج ایران ضرغامی فصیحی
 • متعلق به مجموعه تاج ایران ضرغامی فصیحی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۳ فروردين ۱۳۹۴ ش
 • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 15155A40
 •