دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کارت عروسی

کارت عروسی

کارت دعوت برای مراسم عروسی تاج ایران ضرغامی و حسین فصیحی به امضای توران الدوله (مادر تاج ایران)

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۱۴ ش
  • ابعاد ۱۳ × ۱۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها تاج ایران ضرغامی فصیحی
  • متعلق به مجموعه تاج ایران ضرغامی فصیحی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ فروردين ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 15155A4
  •