دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

از راست (نشسته): سید محسن (همایون)، سید محمد (کامران)، تاج ایران ضرغامی، حسین فصیحی، و اشرف (خواهر حسین فصیحی)؛ فرد ایستاده در پشت: ناشناخته. همایون و کامران: فرزندان تاج ایران ضرغامی و حسین فصیحی.

نمای تفصیلی

 • تاریخ مرداد ۱۳۱۹ ش
 • یادداشت ها

  نوشته روی عکس: «میگون، مرداد ۱۳۱۹»

 • ابعاد ۱۰ × ۶.۵ و ۱۴ × ۸.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها تاج ایران ضرغامی فصیحی
 • متعلق به مجموعه تاج ایران ضرغامی فصیحی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۳ فروردين ۱۳۹۴ ش
 • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 15155A20
 •