دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه تاج ایران خانم و حسین فصیحی، ۱۳۱۴ ش

نکاح نامه تاج ایران خانم و حسین فصیحی، ۱۳۱۴ ش

نکاح نامه فاطمه ملقب به تاج ایران (ضرغامی خباز)، دختر [توران الدوله و] ارباب فرج، و حسین فصیحی شیرازی، پسر [فاطمه و] سید مهدی. مهر به مبلغ ده هزار ریال است که چهار هزار ریال آن دریافت شده و باقی بر ذمه زوجه است. این مبلغ باقی مانده بنا بر یادداشتی به تاریخ ۱۳۴۱ ش پرداخت شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۷ ارديبهشت ۱۳۱۴ ش
  • ابعاد ۳۱ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها تاج ایران ضرغامی فصیحی
  • متعلق به مجموعه تاج ایران ضرغامی فصیحی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ فروردين ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 15155A3
  •