دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حسین فصیحی شیرازی

ت ۱۲۸۱ ش

حسین فصیحی، پسر فاطمه خانم و سید مهدی فصیحی، در سال ۱۲۸۱ ش به دنیا آمد. در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۱۴ ش با تاج ایران ضرغامی ازدواج کرد. آن دو صاحب هفت فرزند شدند: سید محسن (همایون)، سید محمد (کامران)، سید فضل الله (کامبیز)، سید علی (علی بابا)، عبدالرضا (عبدی)، هما، و فتانه.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو