دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

یک برگه شجره نامه

یک برگه شجره نامه

متعلق به تاج ایران ضرغامی، دختر توران الدوله و ارباب فرج ضرغام و نوه تاج السلطنه.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۳۲ × ۳۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها تاج ایران ضرغامی فصیحی
  • متعلق به مجموعه تاج ایران ضرغامی فصیحی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ فروردين ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۳ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 15155A19
  •