دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تاج ایران ضرغامی

تاج ایران ضرغامی

دختر توران الدوله و ارباب فرج ضرغام

نمای تفصیلی

 • تاریخ شهريور ۱۳۱۵ ش
 • یادداشت ها

  نوشته روی عکس: «تاج ایران در درکه، منزل آقای افراز، شهریور ۱۳۱۵»

 • ابعاد ۹ × ۶ سانتیمتر
 • مجموعه ها تاج ایران ضرغامی فصیحی
 • متعلق به مجموعه تاج ایران ضرغامی فصیحی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۳ فروردين ۱۳۹۴ ش
 • آخرین ویرایش ۲۳ تير ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 15155A38
 •