دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شناسنامه جدید تاج ایران خانم

شناسنامه جدید تاج ایران خانم

مشخصات: نام: فاطمه - تاج ایران ضرغامی خباز؛ مادر: قمر تاج مشهور به توران الدوله؛ پدر: ارباب فرج؛ تاریخ تولد: اول مهر ماه ۱۲۹۶ ش، محل تولد: تهران؛ نام همسر: حسین فصیحی (متولد ۱۲۸۱، تهران)؛ تاریخ ازدواج: ۷ اردیبهشت ۱۳۱۴ ش؛ نام فرزندان: سید محمد [کامران] (متولد ۱۳۱۸)، سید علی [علی بابا] (متولد ۱۳۲۳)، عبدالرضا [عبدی] (متولد ۱۳۲۶)، و سید فضل الله [کامبیز] (متولد ۱۳۲۱).

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۸۶ ش
  • ابعاد ۱۰ × ۱۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها تاج ایران ضرغامی فصیحی
  • متعلق به مجموعه تاج ایران ضرغامی فصیحی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ فروردين ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 15155A5
  •