دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تاج ایران و احمد

تاج ایران و احمد

تاج ایران ضرغامی، دختر توران الدوله و ارباب فرج ضرغام، و برادرش احمد، پسر توران الدوله و شیخ علی اصغر ماجدی گرکانی

نمای تفصیلی

 • تاریخ تير ۱۳۱۵ ش
 • یادداشت ها

  نوشته روی عکس: «تیر ماه ۱۳۱۵»

 • ابعاد ۵ × ۵.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها تاج ایران ضرغامی فصیحی
 • متعلق به مجموعه تاج ایران ضرغامی فصیحی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۳ فروردين ۱۳۹۴ ش
 • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 15155A57
 •