دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فخر الملوک

ت ۱۲۶۳ ق تبریز
و ۴ رمضان ۱۳۱۱ ق

فخرالملوک یا بیگم جان خانم اولین فرزند گلین خانم و ناصرالدین شاه، و نیز اولین دختر ناصرالدین شاه بود که در سال ۱۲۶۳ ق در زمان ولیعهدی پدرش در تبریز به دنیا آمد. از طرف مادری نوه احمد علی میرزا (پسر نوزدهم فتحعلی شاه قاجار) بود. او در سال ۱۲۷۹ ق با محمد مهدی خان اعتضادالدوله ازدواج کرد و آن دو صاحب پنج فرزند به نام های گلین خانم افسرالدوله، عباس خان اعتضادالدوله، فتحعلی خان سپهسالار، محمدخان جلال السلطنه، و حسین خان اعتضادالملک شدند. فخرالملوک شعر می گفت و تخلص اش در شعر فخری بود. او هر سال به مناسبت تولد پدرش، ناصرالدین شاه قاجار، شعر می سرود. بیگم جان خانم فخرالملوک در چهارم رمضان ۱۳۱۱ ق درگذشت.

دايرة المعارف زن ایرانی (جلد دو) به سرپرستی مصطفی اجتهادی، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، چاپ اول ۱۳۸۲. رکوعی، عزت الله . دوله ها و سلطنه ها در دوره قاجار. تهران: کیوان، ۱۳۸۹. رجبی، محمدحسن. مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی ، از آغاز تا مشروطه. تهران: سروش، ۱۳۷۴. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید