دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فی ذکر النساء العارفات، ۱۲۳۳ ق

فی ذکر النساء العارفات، ۱۲۳۳ ق

نمای تفصیلی

 • آفریننده شاهدی ابراهیم دده
 • تاریخ ۱۲۳۳ ق
 • یادداشت ها

  شامل دو نوشته ۱- گلشن توحید، رساله منظوم صوفیانه پایان نگارش: جمعه ۴ جمادی الثانی ۱۲۳۳ کاتب: صدرالدین ابن روح الامین این عبدالفتاح المراغی ۲- فی ذکر النساء العارفات – شرح حال چندی از زنان عارف تاریخ: ۱۲۳۳ ق

 • ابعاد ۲۰.۵ × ۲۶ سانتیمتر
 • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- کتابخانه
 • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (شماره ۹۵۶۲)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۲ مهر ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1018A13
 •