دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بدر النساء خانم

حاجیه بدر النساء خانم، دختر مصطفی قلی خان (عموی فتحعلی شاه) بود؛ با فتحعلی شاه ازدواج کرد ولی از او طلاق گرفت.

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید