دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آغابیگم جوانشیر (آغا باجی)

آغا بیگم معروف به آغا باجی دختر ابراهیم خلیل خان جوانشیر حاکم قراباغ بود. در سال ۱۲۱۳ ق با فتحعلی شاه ازدواج کرد. او در سال ۱۲۴۸ ق در قم درگذشت. آغا باجی شعر می‌سرود و تخلصش طوطی بود.

در زمان ازدواج چون فتحعلی شاه چهار زن عقدی داشت، آغا بيگم به عقد غير دائم او درآمد. اما چندی بعد، پس از فوت آسيه خانم قاجار، آغا بيگم به عقد دائم او درآمد. به او «بانوی بانوان شاه» یا «بانوی حرم» و «ملکه ایران» نیز می‌گفتند. آغا بيگم در قصری که شاه در امامزاده قاسم برای ييلاق خود بنا کرده بود اقامت می‌کرد و فتحعلی شاه عايدات شهر قم را به وی واگذار کرد. آغا باجی که فرزندی از شاه نداشت، مأمور تربيت دو تن از فرزندان وی به نام کاووس ميرزا و مرصع خانم شد. آغا باجی پس از چندی به همراه فرزند خواندگان خود به قم رفت و در اين شهر ماندگار شد. بستن

عضدالدوله، سلطان احمد میرزا، تاریخ عضدی، نشر علم، تهران، صفحه ۳۰۱. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید