دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ضیاء السلطنه [دوم]

ت ۱۲۷۲ ق
و ۱۳۱۵ ق

ضیاءالسلطنه [دوم] دختر ندیم السلطنه و سومین دختر ناصرالدین‌شاه قاجار در ۱۲۷۲ ق متولد شد. با حاج زین‌العابدین ظهیرالاسلام (امام جمعه تهران) ازدواج کرد. فرزندانش: سید جواد ظهیرالاسلام، سیدعلی (معروف به حسام‌الدین)، ندیم‌السلطنه، و شمس‌السلطنه (ضیاءالسلطنه‌ [سوم]). او در۱۳۱۵ ق درگذشت و در مقبره خانوادگی امام جمعه معروف به سر قبرآقا دفن شد.

اعتمادالسلطنه، محمدحسن‌خان. المآثر و الآثار. تهران: [بی‌نا]، ‎۱۳۰۶ق. ج۱. رکوعی، عزت‌الله. دوله‌ها و سلطنه‌ها در عصرقاجار. تهران: کیوان، ۱۳۸۹. سپهر، عبدالحسین خان. مرآت الوقایع مظفری و یادداشت های ملک المورخین. تهران: زرین، ۱۳۶۸. هدایت، مهدیقلی. خاطرات و خطرات: توشه ای از تاریخ شش پادشاه و گوشه‌ای از زندگانی من. تهران: زوار، ۱۳۴۴. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید