دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بدر جهان خانم

بدرجهان خانم، دختر قادرخان بسطامی، اولین همسر فتحعلی شاه در هنگام سلطنت بود که در هنگام ازدواج یازده سال داشت. فرزند اول او همایون خانم معروف به خانم باجی، همسر ابراهیم خان ظهیرالدوله بود. دیگر فرزندان: حسینعلی میرزا فرمانفرما، حسنعلی میرزا شجاع السلطنه، بیگم جان خانم، سید بیگم خانم همدم سلطان. او مادربزرگ مهد علیا (مادر ناصرالدین شاه) بود.

بدرجهان خانم، دختر قادرخان بسطامی، اولین همسر فتحعلی شاه در هنگام سلطنت بود. پس از آنکه پدر بدرجهان خانم به دامغان لشگر کشید آقا محمد خان قاجار او را تنبیه کرد و به ساری تبعید کرد. بدرجهان خانم که در آن زمان یازده سال داشت به حکم آقا محمد خان به عقد باباخان ولیعهدش در آمد. وی که اولین همسر فتحعلی شاه بود اولین فرزند او را هم به دنیا آورد. فرزند اول او همایون خانم معروف به خانم باجی، همسر ابراهیمخان ظهیرالدوله بود. دیگر فرزندان: حسینعلی میرزا فرمانفرما، حسنعلی میرزا شجاع السلطنه، بیگم جان خانم، سید بیگم خانم همدم سلطان. او مادربزرگ مهد علیا (مادر ناصرالدین شاه) بود. بستن

علیرضا اقتداری، "بدر جهان خانم" ، دايرة المعارف زن ایرانی، به سرپرستی مصطفی اجتهادی، جلد اول، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، چاپ اول، ۱۳۸۲. خیرات حسان، جلد اول، ص ۷۲ http://www.qajarwomen.org/fa/items/901D4.html بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید