دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد زمان بیات

فرزند تاج الملوک بیات و یحیی خان بیات؛ ازدواج اول او با مه لقا ملاح بود و صاحب فرزندی به نام بهروز شد. این ازدواج به جدایی انجامید. او سپس با فاطمه هاشمی ازدواج کرد و فرزند آن دو غوغا بیات نام دارد.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید