دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فتحعلى وزيرى

و ۱۳۲۴ ش

فتحعلى وزیری پسر بی بی خانم استرآبادی و موسی خان وزیری بود. در ۲۷ ذیحجه ۱۳۳۶ ق (۱۲۹۷ ش) با نرجس خانم ملقب به گوهرالسلطنه ازدواج کرد و فرزندان آن دو از این ازدواج عبارتند از: هما، شمسی، ایرج، فرشته، فریدون، و ملکه. فتحعلى وزيرى در سال ۱۳۲۴ ش در گذشت.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو