دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

نوشته زیر عکس: «۱۶ فروردین ۱۳۱۴ در کافه بلدیه طهران از بی‌بی خاور و بی‌بی طلعت [دختران محمد جواد خان سردار اقبال] و بی‌بی کوکب [دختر نصیر خان سردار جنگ] و بی‌بی افسر [دختر دا ماطلا و محمد تقی خان امیر جنگ] و بی‌بی کبری [دختر دا فاطمه و محمد تقی خان امیرجنگ] و بی‌بی نازبیگم [دختر بی‌بی خورشید و نجف قلی خان صمصام السلطنه] انداخته شد»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۶ فروردين ۱۳۱۴ ش
  • ابعاد ۱۱.۵ × ۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A39
  •