دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست: بی‌بی کبری اسعد (دختر دا فاطمه و محمد تقی خان امیرجنگ)، بی‌بی پریچهر (دختر بی‌بی هاجر آغا و منوچهر خان اسعد)، سعید (پسر بی‌بی هاجر آغا و منوچهر خان اسعد)، و پروانه (دختر بی‌بی هاجر آغا و منوچهر خان اسعد)

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A13
  •