دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی کبری اسعد

بی بی کبری اسعد

بی‌بی کبری اسعد (دختر دا فاطمه و محمد تقی خان امیرجنگ)، و مرد ناشناخته

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۹ × ۱۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A15
  •