دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست: دا ماطلا (ماه طلا، همسر دوم محمد تقی خان امیر جنگ و مادر بی‌بی اختر اسعد و بی‌بی افسر اسعد)، فریده (دختر برادر دا ماطلا)، و بی‌بی کبری اسعد (دختر دا فاطمه و محمد تقی خان امیر جنگ)

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۶.۵ × ۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A8
  •