دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست: بی‌بی قمر یا بی‌بی شوکت، مرد ناشناخته، بی‌بی ترکان (دختر امیرحسین خان)، و بی‌بی کبری اسعد (دختر دا فاطمه و محمد تقی خان امیر جنگ)

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۰ × ۱۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A10
  •