دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آمنه دفتر الملوک

آمنه دفترالملوک (دفتری) دختر ملک تاج نجم السلطنه و ميرزا هدايت الله وزیر دفتر آشتیانی بود. در سن ٨ سالگى پدرش را از دست داد و عمویش، مستوفى الممال‍ك، قيمومیت او و برادرش محمد مصدق را بر عهده گرفت. در كودكى به نامزدى پسر دایی اش فيروز ميرزا نصرت الدوله در آمد و در نهايت با او ازدواج كرد. نتیجه این ازدواج پسری به نام مظفر بود. اين ازدواج در سال ١٣٢۶ ق به جدایی انجامید. پس از آن دفترالملوك با عضد السطان، يكى از پسران مظفر الدين شاه و دايى نصرت الدوله، ازدواج كرد.

منصوره اتحادیه، زنانی که زیر مقنعه کلاهداری نموده‌ اند: زندگی ملک تاج خانم نجم السلطنه،‌ نشر تاریخ ایران: تهران، ۱۳۸۸. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو