دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه‌ های افراد مختلف به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

نامه‌ های افراد مختلف به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

نامه هایی به عبدالحسین میرزا فرمانفرما در خصوص امور خانوادگی، ملکی و مالی، از جمله مشاورات نجم السلطنه با برادرش فرمانفرما درباره‌ ازدواج فرزندانش

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۱۰ یا ۱۳۱۱ ق تا ۱۳۳۸ یا ۱۳۳۹ ق
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- نجم السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1021A43
  •