دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه درباره نجم السلطنه و همسرش وکیل الملک [تبریزی]، [اواسط قرن ۱۴ ق]

نامه درباره نجم السلطنه و همسرش وکیل الملک [تبریزی]، [اواسط قرن ۱۴ ق]

گزارش نویسنده از وضعیت نجم السلطنه در اندرون و مناسبات وی با همسرش وکیل الملک [تبریزی]، و همچنین احتمال باردار بودن نجم السلطنه.

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها
  • ابعاد صفحه دوم نامه:‌ ۱۲/۵ × ۲۰ سانتیمتر.
 • ابعاد ۲۱ × ۱۳.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- نجم السلطنه
 • متعلق به منصوره اتحادیه
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۲ مرداد ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 1021A37
 •