دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فاطمه خانم عزت السلطنه (عزت الدوله) به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

فاطمه خانم عزت السلطنه (عزت الدوله) به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

نامه عزت السلطنه به عبدالحسین میرزا فرمانفرما؛ گزیده متن: تصدقت بگردم، دستخط مبارک رسید زیارت کردم، بر مردمک دیده نهادم. از سلامتی مزاج مبارک شکر حمدالهی را به جای آوردم. از راه مرحمت جویای حال این بنده شده بودید، الحمدالله بعد از فضل خداوند نعمت صحت موجود است. عمری به فراق می گذارم به الله بقدری مؤثر است به من که از زندگانی دنیا از دست فراق سیر شدم. قربانت برم گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو شرح دهم غم ترا نکته به نکته مو به مو. تصدقت برم تا در خدمت سرکار بودم همچه فراق اولاد به من معلوم نمی شد، ولی حال چه عرض کنم که خدای نکرده اسباب ملال سرکار نشود. خدا می داند تمام شاکر هستم که سرکار سلامت باشید، سرکار مشغول باشید، من آسوده هستم. الهی من سرکار را بی شغل بیکار نبینم. بمیرم الهی برای سرکار که چه کشد الهی درد و بلایت به جان من بخورد. پیش مرگت شوم شاهزاده جانم، قربانت بروم می ترسم در این طهران خراب شده بمیرم آرزوی دیدارت را به گور ببرم. باری قربانت برم این چرندها تمام از تنهایی می نویسم. قربانت برم امروز سرکار نجم السلطنه آمده بودند می گفتند شاهزاده کاغذ نوشته که فیروز تکلیف شده وقتی انشاالله می آید یک سر باید بیاید پیش دفتری. نجم السلطنه می گوید باید انشاالله دوباره آن را عقد کنید عقدش آنوقت درست نبوده، گفتم انشاالله دوباره عقد می کنم، هر جور شما میل دارید من و فرمانفرما حاضریم از این حرفها. تا عصری بودند رفتند می گفتند شاهزاده نوشته دو کس کو [؟] با عزت سلطنه تا قائم آل محمد برسد، باز قربانت برم از راه دور می خواهد میانه را به هم بزند. از [؟] نجم السطنه گفتن [؟] که همه وقت میانه من شما را شاهزاده به هم می زند، حال که الحمدالله طرفین محبت نداریم تا بعد چه شود خدا می‌داند واله همچه [ناخوانا] محبت نیست این عمرهای دو روزه قابل بدی نیست. زیاده جانم عمرم الهی تصدقت بگردم.

نمای تفصیلی

  • آفریننده فاطمه ‏‌خانم عزت الدوله (دختر مظفرالدین شاه)
  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۰ × ۱۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳۰ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13104A109
  •