دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نجم السلطنه به عبداالحسین میرزا فرمانفرما

نجم السلطنه به عبداالحسین میرزا فرمانفرما

نمای تفصیلی

  • آفریننده ملک تاج نجم السلطنه
  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد اندازه نامه: ۲۶ × ۱۹.۵ سانتیمتر؛ پاکت: ۱۵ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- نجم السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ فروردين ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1021A84
  •