دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حقوق دیوانی دفتر الملوک، ۱۳۳۴ ق

حقوق دیوانی دفتر الملوک، ۱۳۳۴ ق

درخواست دفتر الملوک، دختر وزیر دفتر، درباره انتقال حقوق دیوانی‌اش از ملایر و تویسرکان به عراق عجم و موافقت یمین الملک، وزیر مالیه

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۷ رجب ۱۳۳۴ ق تا ۱۱ رجب ۱۳۳۴ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ مهر ۱۳۹۹ ش
  • شماره سند 902A18
  •