دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فاطمه خانم عزت السلطنه (عزت الدوله) به عبدالحسین میرزا فرمانفرما، ۱۳۲۱ ق

فاطمه خانم عزت السلطنه (عزت الدوله) به عبدالحسین میرزا فرمانفرما، ۱۳۲۱ ق

نامه فاطمه خانم عزت السلطنه (عزت الدوله) به همسرش، عبدالحسین میرزا فرمانفرما، به همراه پاکت

نمای تفصیلی

  • آفریننده فاطمه ‏‌خانم عزت الدوله (دختر مظفرالدین شاه)
  • تاریخ ۵ صفر ۱۳۲۱ ق
  • ابعاد ۱۴ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13104A97
  •