دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه های نصرت السلطنه به مهین السلطنه

نامه های نصرت السلطنه به مهین السلطنه

نامه های نصرت السلطنه به مادرش مهین السلطنه در تهران که در باره امور مالی و خانوادگی، وضع سلامت و معالجه اش، و نیز فعالیت های روزمره‌اش می‌نویسد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۴۵ یا ۱۳۴۶ ق تا ۱۳۵۰ یا ۱۳۵۱ ق
  • مجموعه ها نصرت مظفری
  • متعلق به مجموعه نصرت مظفری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1023A47
  •