دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آمنه دفتر الملوک به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

آمنه دفتر الملوک به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

نامه آمنه دفتر الملوک (دفتری) به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

نمای تفصیلی

  • آفریننده آمنه دفتر الملوک
  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد نامه: ۱۳ × ۲۰ سانتیمتر؛ پاکت: ۱۲ × ۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳۰ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13104A104
  •