دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه نگاری در مورد وفات همسر علی

نامه نگاری در مورد وفات همسر علی

محمد علی دخترش را که مدتی در بستر بیماری در منزلش بستری بود به منزل دامادش علی، پسر خواهر مشهدی حسین فراش مشهدی، فرستاد. پس از مدتی دختر در منزل همسرش فوت کرد و پدرش با تحریک بدخواهان از داماد و پدر دامادش شکایت و آنها را به قتل دخترش متهم کرد. علاءالدوله علی و پدرش را حبس کرد. مشهدی حسین فراش مشهدی از ام الخاقان خواهش می کند با وساطت از عبدالحسین میرزا فرمانفرما درخواست رسیدگی و عفو شوهر خواهر و پسر خواهرش را بخواهد؛ دست خط ام الخاقان در نامه و درخواستش از فرمانفرما برای بخشش شوهر خواهر و پسر خواهر مشهدی حسین فراش

نمای تفصیلی

  • آفریننده تاج الملوك ام الخاقان
  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۶ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۸ آذر ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ فروردين ۱۴۰۲ ش
  • شماره سند 1018C307
  •