دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه از شهبندر به فرید الملک، ۱۳۳۰ ق

نامه از شهبندر به فرید الملک، ۱۳۳۰ ق

صحبت درباره تعدادی از مزارع متعلق به ورثه حاج عبدالرحیم وکیل الدوله که فرید الملک اظهار کرده املاک مذکور سابقاً در ملکیت مرحومه ام‌الخاقان بوده و در حال حاضر به موجب انتقال نامه متعلق به جناب سردار معتضد است و در اجاره مرحوم معین الرعایا بوده، و حاجی معدل وکیل عنایت‌الله خان به القاء شبهه اجاره نامچه آنها را از ورثه آن مرحوم گرفته است؛ گلایه نویسنده از مخاطب که علیرغم دانستن این موضوع توجهی نکرده و از او می‌خواهد که شرح قرارداد بین سفارت و وزارت امور خارجه به تاریخ یازدهم ذیحجه ۱۳۲۳ که نسخه‌اش در کارگزاری و شهبندر خانه موجود است مراجعه و با توجه به آن تمام شبهات مربوط به این اراضی را برطرف و رسیدگی کند؛ توضیح این که با دخالت سفارت امور خارجه طلب ام الخاقان از ورثه وکیل الدوله به دو هزار تومن صلح شده و قرار شده که زمین ها تا زمان برداشتن طلب از محصولات زمین در رهن او باشد، اما با این که در یک یا دو سال اول طلب تمام شده و چند سال است که املاک به طور غصبی تصرف شده‌اند. و درخواست دارد که مزارع به ورثه وکیل الملک پس داده شود. همچنین حاجی معدل مدت اجاره‌اش دو سه سال است منقضی شده و بالفعل از طرف مادر عنایت‌الله خان سمت وکالت دارد و خواهشمند رسیدگی مخاطب است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۶ شعبان ۱۳۳۰ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۸ آذر ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1018C244
  •