دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حاجی سید جواد حسام‌السادات به عبدالحسین میرزا فرمانفرما، ۱۳۱۳ ق

حاجی سید جواد حسام‌السادات به عبدالحسین میرزا فرمانفرما، ۱۳۱۳ ق

نویسنده پس از شرح حال و نوشتن در مورد لطف و مرحمت مخاطب نسبت به او، از مخاطب درخواست می‌کند سفارش او را به آصف‌الدوله بکند. او همچنین از فرستادن نامه ام‌الخاقان به همراه نامه خود خبر می‌دهد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۴ رجب ۱۳۱۳ ق
  • ابعاد اندازه نامه: ۱۳.۵ × ۲۱ سانتیمتر؛ اندازه پاکت: ۱۴.۵ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1018C75
  •