دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نصرالله مشیرالدوله به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

نصرالله مشیرالدوله به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

نامه در مورد تقسیم متروکات حاج عبدالرحیم با در نظر گرفتن همه مسائل مربوط به املاکش از جمله املاکی که به ام‌الخاقان فروخته شده بود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۲ × ۱۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1018C33
  •