دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

 مکاتبات عبدالحسین میرزا فرمانفرما، ۱۳۲۷ تا ۱۳۴۲ ق

مکاتبات عبدالحسین میرزا فرمانفرما، ۱۳۲۷ تا ۱۳۴۲ ق

مکاتبات عبدالحسین میرزا فرمانفرما، شامل نامه‌ای از ام الخاقان درباره سفر خود به عتبات، رمضان 1327ق؛ نامه عبدالحسین میرزا فرمانفرما به شیخ خزعل سرداراقدس در رابطه با اوضاع و وقایع شیراز، بوشهر و عراق و سیاست انگلیس در بین النهرین، بیست وهشتم ذی الحجه 1338 ق؛ نامه عبدالحسین میرزا فرمانفرما به پسرش نصرت الدوله والی فارس درباره سفر خانم احترام الدوله به فارس و توصیه آقای ارفع الملک، بیست و یک جمادی الثانی 1342 ق؛ و سه نامه از اسماعیل حسینی درباره امور مالی وخرید و فروش املاک.

نمای تفصیلی

  • آفریننده تاج الملوك ام الخاقان
  • تاریخ رمضان ۱۳۲۷ ق تا جمادی‌الثانی ۱۳۴۲ ق
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 31c096
  •