دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه به عبدالحسین میرزا فرمانفرما، ۱۳۲۱ ق

نامه به عبدالحسین میرزا فرمانفرما، ۱۳۲۱ ق

درمورد وضعیت املاک مشترک ام‌الخاقان و حاجی نصیرالسلطنه در کرمانشاهان بعد از فوت مرحوم وکیل السفاره

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۸ صفر ۱۳۲۱ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۲۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1018C100
  •