دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسدالله به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

اسدالله به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

بخشی از نامه اسدالله به فرمانفرما، که قسمتی از آن مربوط به مواجب ام‌الخاقان است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۶.۵ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1018C48
  •