دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه معتمدالملک به عبدالحسین میرزا فرمانفرما، ۱۳۲۷ ق

عریضه معتمدالملک به عبدالحسین میرزا فرمانفرما، ۱۳۲۷ ق

درباره میراث مرحوم عزت الدوله که مرحوم ام‌الخاقان بدون هیچ دلیلی ضبط کرده بوده و حق مشروع ورثه عزت الدوله از جمله خود نویسنده را نداده بوده است؛ نویسنده با اشاره به نامه قبلی‌اش به عبدالحسین میرزا فرمانفرما که بی جواب مانده از او درخواست رسیدگی سریع دارد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۹ شوال ۱۳۲۷ ق
  • ابعاد نامه: ۱۳ × ۲۱ سانتیمتر؛ پاکت‌نامه: ۱۴ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۸ آذر ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1018C250
  •