دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مرضیه خانم (نصرت مظفری ثابتی)

ت ۱۳۳۰ یا ۱۳۳۱ ق
و ۷ ذی‌القعده ۱۴۳۳ ق ژنو

مرضیه خانم (نصرت مظفری ثابتی)، دختر والیه خانم زندشاهی اعظم السلطنه و حسینقلی نصرت السلطنه. سال تولد او احتمالا ۱۲۹۰ یا ۱۲۹۱ش بوده است. وی در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۲ درشهر ژنو فوت کرد.

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو