دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اعظم السلطنه، حدود ۱۳۳۴ ش

اعظم السلطنه، حدود ۱۳۳۴ ش

عکس اعظم السلطنه، دختر میرزا محمود خان زندشاهی و همسر نصرت السلطنه.

Audio


گفتنیهای مرضیه خانم نصرت مظفری ثابتی در این مورد

نمای تفصیلی

  • آفریننده مرضیه خانم (نصرت مظفری ثابتی)
  • تاریخ ۱۳۳۴ ش (۱۹۵۵)
  • ابعاد ۱۵ × ۱۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نصرت مظفری
  • متعلق به مجموعه نصرت مظفری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1028A9
  •