دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مرضیه خانم نصرت مظفری ثابتی در مهمانی

مرضیه خانم نصرت مظفری ثابتی در مهمانی

عکس مرضیه خانم نصرت مظفری ثابتی، دختر اعظم السلطنه و نصرت السلطنه.

Audio


گفتنیهای مرضیه خانم نصرت مظفری ثابتی در این مورد

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۸.۵ × ۱۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها نصرت مظفری
  • متعلق به مجموعه نصرت مظفری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ مرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1028A8
  •