دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کارت پستال مهدیقلی میرزا به مهین السلطنه، ۲۳ تير ۱۳۰۶

کارت پستال مهدیقلی میرزا به مهین السلطنه، ۲۳ تير ۱۳۰۶

کارت پستال با تصویر برلین از طرف مهدیقلی میرزا برای مهین السلطنه و گزارش بهبود حال نصرت السلطنه و ابراز دلتنگی.

نمای تفصیلی

  • آفریننده مهدی قلی میرزا
  • تاریخ ۱۵ محرم ۱۳۴۶ ق
  • ابعاد ۹ × ۱۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نصرت مظفری
  • متعلق به مجموعه نصرت مظفری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ دى ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 1023A56
  •