دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کارت پستال، مهدیقلی میرزا به مرضیه، ۲۲ ذی الحجه ۱۳۴۵

کارت پستال، مهدیقلی میرزا به مرضیه، ۲۲ ذی الحجه ۱۳۴۵

کارت پستال با منظره رودخانه رن از مهدیقلی میرزا در آلمان برای مرضیه خانم در تهران.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۹ × ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها نصرت مظفری
  • متعلق به مجموعه نصرت مظفری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1023A73
  •